11/05/2020

GPMB organizacja stworzona przez WHO Bank Światowy, zna scenariusz pandemii

Organizacja GPMB przygotowała “wskaźnik postępu na wrzesień 2020”

Czym jest GPMB?

Pewnie niewielu z czytających ten tekst, słyszało o tym “ciele doradczo / monitorującym” globalne kryzysy zdrowotne przy WHO.

Organizacja ta została stworzona przez WHO i Bank Światowy (https://apps.who.int/gpmb/about.html) Ich celem jest, jak można się domyśleć, doradzanie i tworzenie różnych katastroficznych scenariuszy dla świata. Czyli wymyślenie problemu i potem tworzenie strategii walki z nim i doradzanie w zwalczaniu tego problemu (PRS – Problem Reaction Solution)

Nie zdziwią nikogo również powiązania finansowe jak i personalne, tej organizacji. Przyzwyczailiśmy się już do pewnych nazwisk, które wyskakują już nawet z lodówki. Podam więc tylko kilka bardziej rozpoznawalnych osób: dr. Anthony S Fauchi, dr Chris Elias (Bill & Melinda Gates Foundation), George F. Gao (Dyrektor centrum chorób zakaźnych Chin) itp… (https://apps.who.int/gpmb/board.html)

dr. Anthony S Fauchi

dr. Chris Elias (Bill & Melinda Gates Foundation)

George F. Gao (Chińskie Centrum Zapobiegania Kontroli i Zapobiegania Chorób)

Nad czym pracowało GPMB?

Organizacja GPMB (czyli mówiąc wprost WHO i Bank Światowy) wydają co roku raport, z różnymi przewidywaniami, analizami, strategiami i zaleceniami, czyli nic nietypowego. Ciekawie jednak się robi po zapoznaniu się z dokumentem z roku 2019 zatytułowanym “Świat w niebezpieczeństwie” [PDF]. W dokumencie tym na stronie 10, warto przyjrzeć się tak zwanym wskaźnikom postępu. Nie miałem zbyt wiele czasu i motywacji na ręczne tłumaczenie, więc posłużyłem się translatorem Google:

Organizacja Narodów Zjednoczonych musi wzmocnić mechanizmy koordynacji.

Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych wraz z WHO i Biurem ONZ ds. Koordynacji Spraw Humanitarnych (OCHA) musi wzmocnić koordynację w różnych sytuacjach kryzysowych w poszczególnych krajach, w kwestiach zdrowotnych i humanitarnych, zapewniając wyraźną Organizację Narodów Zjednoczonych role i obowiązki w całym systemie; szybkie resetowanie strategii gotowości i reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia; oraz wzmocnienie przywództwa systemu ONZ w zakresie gotowości, w tym poprzez rutynowe ćwiczenia symulacyjne. WHO powinna wprowadzić podejście mające na celu mobilizację szerszej społeczności krajowej, regionalnej i międzynarodowej na wcześniejszych etapach epidemii, przed ogłoszeniem stanu wyjątkowego IHR (2005) Zdrowia Publicznego o zasięgu międzynarodowym

Wskaźniki postępu do września 2020 r.

  • Sekretarz -Generał Organizacji Narodów Zjednoczonych, wraz z dyrektorem generalnym WHO i podsekretarzem generalnym ds. Humanitarnych wzmacnia koordynację oraz określa jasne role i obowiązki oraz terminowe wyzwalanie skoordynowanej ogólnosystemowej reakcji Narodów Zjednoczonych na sytuacje kryzysowe w zakresie zdrowia w różnych krajach i różnych stanach zdrowia oraz humanitarne sytuacje kryzysowe
  • Organizacja Narodów Zjednoczonych (w tym WHO) przeprowadza co najmniej dwa ogólnosystemowe ćwiczenia szkoleniowe i symulacyjne, w tym jedno dotyczące zamierzonego uwolnienia śmiertelnego patogenu układu oddechowego
  • WHO opracowuje pośrednie czynniki uruchamiające w celu mobilizacji na szczeblu krajowym, międzynarodowym i wielostronnym działanie na początku epidemii, uzupełniają istniejące mechanizmy późniejszych i bardziej zaawansowanych etapów wybuchu epidemii na podstawie IHR (2005)
  • Sekretarz Generalny ONZ zwołuje dialog na wysokim szczeblu z urzędnikami ds. zdrowia, bezpieczeństwa i spraw zagranicznych, aby ustalić, w jaki sposób świat może poradzić sobie z zagrożeniem śmiertelnej pandemii patogenów układu oddechowego, a także do zarządzania gotowością na wybuchy chorób w złożonych, niepewnych sytuacjach.

Czym jest wskażnik postępu na wrzesień 2020?!

Bardzo ciekawe jest co autorzy mieli na myśli pisząc o tym że należy przeprowadzić minimum dwa światowe testy i symulacje pandemii / epidemii, włączając w to zamierzone uwolnienie śmiertelnego patogenu oddechowego?!

Jest to jeden z puzzli, niezwykle istotnych, który pasuje do układanki w której układany obraz przedstawia nam zeszłoroczne światowe ćwiczenia Event 201, zorganizowane przez Johns Hopkins, Światowe Forum Ekonomiczne oraz Fundację Billa i Melindy Gates. O dziwo przewijają się tutaj cały czas te same światowe organizacje i ludzie.

Czy to dla tego Anthony Fauchi doskonale wiedział – więcej był tego w 100% pewny, że nastąpi wielki wybuch epidemii (There will be a surprise outbreak), z którą Trump będzie musiał się zmierzyć?

COVID